Reparasjon på radiatoranlegget

Det er feil på to av sirkulasjonspumpene til radiatoranlegget, altså anlegget som leverer varmt vann i radiatorene for oppvarming av leilighetene. Feilen ble oppdaget fredag 7. oktober. Styret setter i gang med reparasjon/bytte av pumpene, men det er ikke avklart når det vil være utbedret.

Systemet leverer fortsatt varme med de resterende pumpene. Likevel vil det kunne oppleves litt svingning i temperaturene, spesielt i oppgangene 17 til 21. Dette er fordi det må gjøres manuell regulering.

Kommentarer er stengt