Styret

Styret 2017 - 2018

Her finner du en oversikt over hvem som sitter i styret.

Generelle henvendelser bes primært sendt som e-post til 
styret@bjolsenhagen.no

Styreleder

Anke Loska

Mor Go'hjertas vei 21
Telefon:
E-post: styret@bjolsenhagen.no
Nestleder

June K. Gaupset

Mor Go'hjertas vei 11
Telefon: 
E-post: 
Styremedlem

Simon Utstøl

Mor Go'hjertas vei 19
Telefon: -
E-post:
-
Styremedlem

Mona Tranøy

Mor Go'hjertas vei 19
Telefon: -
E-post:
-