Søknad om dyrehold

Søknad om dyrehold

Det er tillatt å holde hund eller katt i borettslaget, men det må sendes søknad til styret.

Skriv ut søknadsskjemaet.

Ferdig utfylt skjema sendes som post til:

Bjølsenhagen borettslag (S0010)
Postboks 6666 St. Olavs plass
0129 Oslo

Merk konvolutten "Søknad om dyrehold".