Bestilling av nøkkel

Bestilling av nøkkel til oppgangsdørene

Ekstra nøkkel til oppgangsdørene må bestilles gjennom styret. Kostnaden dekkes av den enkelte beboer. Lås og nøkler til leilighetsdøren og bodene er du selv ansvarlig for.

Ta kontakt med styret for bestlling, på e-post: styret@bjolsenhagen.no.